Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vietți private în sectorul comunicațiilor electronice, 2B INTELLIGENT SOFT S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o ală persoană.

Scopul colectării datelor este: utilizare a datelor în transmiterea de mesaje directe prin campanii de comunicare și informare asupra produselor și serviciilor furnizate de 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare în transmiterea de mesaje directe prin campanii de comunicare și informare asupra produselor și serviciilor furnizate de 2B INTELLIGENT SOFT S.A.. Refuzul dvs. determină o comunicare punctuală, solicitată, și nu veți fi inclus în baza de date către care se transmit mesaje de comunicare.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: departamentului de Marketing, Vânzări consultative și după caz departamentului de Resurse Umane.

Daca NU doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de 2B INTELLIGENT SOFT S.A. vă invităm să ne trimiteți un email pe adresa [email protected] cu subiectul DEZABONARE. Dacă nu vă exprimați în scris dezacordul cu privire la transmiterea acestor mesaje, considerăm acceptul dumneavoastră tacit în vederea utilizării datelor cu caracter personal în scopuri comerciale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată companiei 2B INTELLIGENT SOFT S.A. Bld. Primăverii nr 51, etaj 4+M, sector 1, București, în atenția departamentului Marketing, sau pe adresa [email protected]. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curand posibil.

 

TERMENI ȘI CONDIȚII LEGALE

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

 

Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt aplicabili site-ului www.bento.ro deținut și operat de compania 2B INTELLIGENT SOFT S.A. cu sediul în București, Bld. Primăverii nr. 51, etaj 4+M, sector 1, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1358/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO16558004. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citeasca acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului, și va trebui să-i accepte fără alte limitari sau rezerve. 2B INTELLIGENT SOFT S.A. îți rezervă dreptul de a modifica unilateral, de a adauga și/sau retrage în parte sau în întregime conținutul prezentelor condiții legale de utilizare a site-ului.

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile prezentate, vă rugăm să nu mai utilizați acest site. În situația în care accesați site-ul și îl folosiți, se consideră implicit că ați acceptat termenii și condițiile legale de utilizare al acestuia.

Generalități

Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare despre produsele, serviciile și soluțiile oferite de 2B INTELLIGENT SOFT S.A. clienților.

 

Drepturi de autor

Conținutul site-ului vă este oferit gratuit, cu scop informativ. Întregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, alte date) este proprietatea exclusivă a 2B INTELLIGENT SOFT S.A. și este protejat de legislația națională în materia proprietății intelectuale, a drepturilor de autor, a mărcilor și indicațiilor geografice, precum și de convențiile internaționale aplicabile.

Conținutul site-ului www.bento.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică, fără permisiunea anterioară scrisă a 2B INTELLIGENT SOFT S.A. 

Condiții, Garanții și Limitări

2B INTELLIGENT SOFT S.A. își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau șterge în orice moment și în mod discreționar total sau parțial datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciile, soluțiile și produsele oferite, fără a fi necesară obținerea acordului vreunui terț.
2B INTELLIGENT SOFT S.A. nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
2B INTELLIGENT SOFT S.A.își rezervă dreptul ca în orice moment să modifice în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
2B INTELLIGENT SOFT S.A. nu ofera nici o garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal. Utilizatorii înțeleg și acceptă că accesul la site și la serviciile și produsele prezentate va fi condiționat în mod obiectiv de conexiunea la internet și dotarile hardware și software folosite de fiecare Utilizator. 2B INTELLIGENT SOFT S.A. își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
2B INTELLIGENT SOFT S.A. nu face nicio referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest site și nu își asumă răspunderea pentru eventuala imposibilitate de accesare a site-ului din cauza unor probleme de compatibilitate cu calculatorul propriu al fiecarui Utilizator. Acest site va fi accesat de bună voie, iar Utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil  și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

Protecția datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Informațiile furnizate de utilizatori către 2B INTELLIGENT SOFT S.A. prin intermediul site-ului sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse – efectuarea comenzilor on-line sau depunere de Curriculum Vitae pentru cei interesați de o carieră în cadrul 2B INTELLIGENT SOFT S.A. În conformitate cu legile în vigoare, 2B INTELLIGENT SOFT S.A. nu furnizează datele dumneavoastră personale unor terți, nu încurajează spam-ul, și nu face publice datele furnizate, fără acordul dumneavoastră.

Prin accesarea serviciilor de comenzi on-line sau transmiterea CV-urilor către departamentul Resurse Umane din cadrul 2B INTELLIGENT SOFT S.A., sunteți de acord cu faptul că 2B INTELLIGENT SOFT S.A. are dreptul de a insera numele, prenumele, adresa de e-mail și telefonul și alte informații furnizate de dumneavoastră, într-o bază de date computerizată cu urmă toarele scopuri:

 • pentru utilizarea acestor date de cptre 2B INTELLIGENT SOFT S.A. în scopuri de vânzări și marketing;
 • pentru activități specifice departamentului Resurse Umane;
 • în scopul prevenirii sau detectării infracțiunilor sau fraudelor.

 

Limitarea răspunderii

Site-ul poate conține date inexacte sau erori. Informațiile de pe site sunt pregătite și furnizate „ca atare” fără niciun fel de garanție, cu privire de exemplu, dar fără a se limita la calitate satisfăcătoare sau utilitatea informațiilor pentru un anumit scop. 2B INTELLIGENT SOFT S.A. nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune speciale, indirecte sau consecvențiale sau pentru prejudicii sau alte daune care ar putea rezulta din sau sunt legate de utilizarea informațiilor de pe acest site sau de accesarea, navigarea pe și utilizarea acestui site.

2B INTELLIGENT SOFT S.A. va depune eforturi rezonabile pentru a posta informații corecte și actualizate, dar nu garantează acuratețea sau caracterul complet al acestora. 2B INTELLIGENT SOFT S.A. va fi exonerată de orice răspundere cu privire la orice fel de daune care rezultă din accesarea sau imposibilitatea de accesare a site-ului sau din preluarea și utilizarea datelor de pe acest site. Descrierile aferente produselor și serviciilor sunt furnizate ca referințe generale cu privire la natura și tipul produselor și serviciilor oferite de 2B INTELLIGENT SOFT S.A.. Utilizatorii care sunt interesați de aceste produse sau servicii se vor adresa direct 2B INTELLIGENT SOFT S.A. pentru a obține informații complete și actuale.

Monitorizare

2B INTELLIGENT SOFT S.A. are dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza conținutul SITE-ului, pentru a determina dacă se respectă Termenii acestui acord și oricare alte regului de utilizare stabilite de 2B INTELLIGENT SOFT S.A. și de asemenea pentru a verifica dacă este respectată litera legii, sau pentru a răspunde cerințelor din partea organelor competente de stat.

Politica de confidențialitate

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

2B INTELLIGENT SOFT S.A. în calitate de autor, propietar și administrator al site-ului web www.bento.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, 2B INTELLIGENT SOFT S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.
Societatea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.bento.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art.12)
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • Dreptul de opoziție (art.15);
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de 2B INTELLIGENT SOFT S.A. în conformitate cu scopurile menționate mai jos.
Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveși întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.
Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

 1. Scopul colectării datelor:
 • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • pentru a va confirma serviciile pe care le-ați comandat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;
 • pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa 2B INTELLIGENT SOFT S.A. și ați trimis un CV, către departamentul Resurse Umane, prin intermediul site-ului.

2B INTELLIGENT SOFT S.A. nu va dezvalui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

 1. Securitatea datelor colectate și procesate

2B INTELLIGENT SOFT S.A. utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.
Echipamentul de tip server pe care este gazduit site-ul web prin intermediul căruia colectam date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.
Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

 1. Definiții

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operatțuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.

Politica de confidențialitate – aplicații software Bento MDM și Bento FSM

Prelucrarea informațiilor furnizate de utilizator

Aplicațiile Bento FSM și Bento MDM colectează informațiile pe care le furnizați atunci când descărcați și vă înregistrați în cadrul acestora. Vă rugăm să rețineți că este posibil să utilizați aplicația doar în situația în care vă creați un cont în cadrul aplicției.

Când vă creați un cont în cadrul aplicațiilor Bento MDM și Bento FSM și le utilizați, în general furnizați (a) numele, adresa de e-mail, numele de utilizator, parola și alte informații de înregistrare; (b) informații legate de tranzacții, cum ar fi atunci când efectuați achiziții, răspundeți la orice oferte, sau descarcați sau utilizați aplicatii de la noi; (c) informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne contactați pentru ajutor;  (e) informații pe care le introduceți în sistemul nostru atunci când utilizati aplicația, cum ar fi informații de contact și fișiere profesionale gestionate prin sistemul nostru.

De asemenea, putem utiliza informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru a vă contacta din când în când pentru a vă oferi informații importante, notificări necesare și promoții de marketing.

Datele colectate automat

Suplimentar aplicația poate colecta în mod automat informații, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Dispozitiv hardware: Aplicațiile Bento FSM și Bento MDM colectează IMEI-ul, numărul de serie și detaliile cartelei SIM (număr de telefon inclus) a dispozitivului dvs. mobil, care ne permite să identificăm în mod unic dispozitivul și să-l prezinte administratorilor IT sau managerilor în scopul administrării și inventarierii dispozitivului.
 • Application Inventory: Aplicațiile software Bento MDM și Bento FSM colectează informațiile despre aplicațiile instalate și care rulează pe dispozitivul dvs. și le pune la dispoziția administratorilor IT. Acest lucru ajută administratorii IT să permită sau să restricționeze utilizarea anumitor aplicații dacă utilizați un dispozitiv deținut de o companie iar acestea încalcă politica de confidențialitate la nivel de companie.
 • Localizare dispozitiv: Pe baza setărilor existente în cadrul organizației dvs., unele aplicații Bento colectează periodic locația și o pune la dispoziția administratorilor IT, astfel încât aceștia să poată urmări starea și locația dispozitivului.

Diferența dintre telefoanele personale / tabletele și dispozitivele mobile de serviciu

Daca ați fost invitat de compania dvs. să adaugați un profil de business pe dispozitivul dvs. personal, atunci NU colectăm nicio informație personală legată de utilizarea privată a dispozitivului dvs. (în afara profilului de lucru).

Securitatea datelor

Aplicațiile Bento MDM și Bento FSM asigură securitatea datelor pe care le colectează și nu le partajează cu alte companii terțe. Aplicațiile mai sus menționate furnizează datele colectate doar în cadrul organizației dvs. / administratorilor IT.

Suntem preocupați de protejarea confidențialității informațiilor dumneavoastră. De exemplu, limităm accesul la aceste date angajaților și contractorilor autorizați care trebuie să aibă access la informații pentru a utiliza, dezvolta sau îmbunătăți aplicația utilizată. Vă rugăm să rețineți că, deși ne străduim să oferim o securitate deplină a informațiilor pe care le procesăm și colectăm, niciun sistem de securitate nu poate preveni 100% toate potențialele încălcări ale securității.

Modificări

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic de către Bento din orice motiv. Vă vom notifica cu privire la orice modificări aduse politicii noastre de confidențialitate prin postarea noii politici de confidențialitate aici.
Vă recomandăm să consultați această politică de confidențialitate în mod regulat pentru orice modificări, deoarece utilizarea continuă aplicației este considerată ca o aprobare a tuturor modificărilor.