Adunări Generale ale Acționarilor

Adunări Generale ale Acționarilor

Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor Bento care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor 2B intelligent Soft S.A., ce vor avea loc în data de 09 octombrie 2023 începând cu ora 10:00 și respectiv ora 10:30.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Hotărâri AGA