Adunări Generale ale Acționarilor

Adunări Generale ale Acționarilor

Aici investitorii pot găsi informații despre Adunările Generale ale Acționarilor Bento care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor 2B intelligent Soft S.A., ce vor avea loc în data de 09 octombrie 2023 începând cu ora 10:00 și respectiv ora 10:30.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Hotărâri AGA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor 2B intelligent Soft S.A., ce vor avea loc în data de 09 octombrie 2023 începând cu ora 10:00 și respectiv ora 10:30.

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Hotărâri AGA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor 2B intelligent Soft S.A., ce vor avea loc luni, 29 aprilie 2024 începând cu ora 17.00.

Documente AGA

  •  Convocator AGOA 29.04.2024
  •  Proiect Hotărâre AGOA
  •  Buletin vot corespondenta AGOA
  •  Buletin vot corespondenta AGOA (VOT SECRET)
  •  Imputernicire speciala AGOA
  •  Imputernicire speciala AGOA (VOT SECRET)
  •  Buget Venituri și Cheltuieli 2024
  •  Raport remunerare 2023
  •  Drepturi de vot AGOA
  •  Raportul Consiliului de Administrație pentru 2023
  •  Note Situații Financiare 2023
  •  Raport audit

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor 2B intelligent Soft S.A., ce vor avea loc luni, 29 aprilie 2024 începând cu ora 17.00.

Documente AGA

  •  Convocator AGOA 29.04.2024
  •  Proiect Hotărâre AGOA
  •  Buletin vot corespondenta AGOA
  •  Buletin vot corespondenta AGOA (VOT SECRET)
  •  Imputernicire speciala AGOA
  •  Imputernicire speciala AGOA (VOT SECRET)
  •  Buget Venituri și Cheltuieli 2024
  •  Raport remunerare 2023
  •  Drepturi de vot AGOA
  •  Raportul Consiliului de Administrație pentru 2023
  •  Note Situații Financiare 2023
  •  Raport audit