Grânar

Grânar

Gestionează eficient silozurile in land și terminalele cerealiere cu Bento Grânar!

Indiferent de dimensiunea silozurilor sau a depozitelor pe care le gestionați, de amplasarea acestora – in land sau terminale portuare, aveți mereu nevoie de informații, în timp real, despre cantitate și calitatea cerealelor depozitate.

Pentru a lua cele mai bune decizii, a deține controlul și a automatiza toate fluxurile din cadrul silozurilor / depozitelor, de la intrarea și până la ieșirea cerealelor, aveți nevoie de o aplicație software dedicată.

Inovează managementul depozitării de cereale

Bento Grânar este o aplicație de warehouse management care se adresează în mod special deținătorilor de silozuri, magazii sau depozite de cereale cu capacitate mare de stocare in land sau terminale portuare, a căror activitate presupune managementul contractelor, pentru gestionarea cantității și calității cerealelor depozitate.

artworkSilosAndStorage@2x

Cum funcționează

Automatizarea operațiunilor de depozitare

Grânar vă oferă în timp real, date despre calitatea, cantitatea și proveniența grânelor, costurile de depozitare, manevrare și transport a acestora.

Aplicația are rolul de a simplifica și de a automatiza toate operațiunile de recepție, depozitare și gestiune a stocurilor de cereale în silozuri, magazii sau buncare și de a genera toate documentele legale, privind gestiunea de stocuri de cereale – BCA, Tichet de cântar, SRC, AJG, situații de stoc pe loturi, situații de stoc pe grade, etc.

Aplicația urmărește într-un mod simplu și intuitiv procesele specifice de recepție, laborator, gradare, tarare, uscare, gazare, aerare, depozitare și livrare fiind încă de la început preconfigurat atât cu o listă de articole – Grâu, Porumb, Orz Furajer etc. – cât și cu o listă de proprietăți ale acestora, necesare la urmărirea calitativă din momentul recepției cerealelor în siloz și până în momentul livrării către utilizatorii finali.

Integrarea cu cântare specifice

Integrarea aplicației cu cântare specifice transportului rutier, feroviar sau portuar vă permite o mai bună viteză de înregistrare și emitere a tichetului de cântar, precum și introducerea rapidă a proprietăților articolelor în cadrul analizelor de laborator.

Transabilitatea loturilor de cereale

Grânar păstrează trasabilitatea loturilor de cereale de la intrare și până la ieșirea din siloz și gestionează reducerea corpurilor străine în procesele de tarare a umidității în cazul uscării și înregistrează inclusiv procesul de uscare naturală.

Sistemul permite amestecul în aceeași boxa a mai multor loturi compatibile prin omogenizare și poate calcula perisabilități de depozitare, manipulare, transport și respirație conform prevederilor legale. De asemenea, Grânar permite tipărirea tichetului de cântar, a BCA-urilor de recepție sau de livrare, situații de stoc pe loturi, situații de stoc pe grade, etc.

Astfel, deținătorii de silozuri pot urmări cu ușurință toate documentele legale necesare, de la crearea Actului Justificativ de Gestiune și pănă la facturarea operațiunilor specifice de depozitare.

Gestiunea Contractelor

Prin modulul avansat de gestiune a contractelor, Grânar administrează contractele de depozitare – adică contractele încheiate cu cei care depozitează cereale și sunt proprietari. În plus, aplicația emite automat toate calculațiile necesare întocmirii facturilor lunare, ținând cont de zilele și condițiile de depozitare.

Soluția este în deplină concordanță cu legile care guvernează depozitarea cerealelor în România, este ușor de folosit și extrem de intuitivă.

Bento Grânar permite deținătorilor de silozuri monitorizarea facilă a documentelor legale, a contractelor și emiterea automată a facturilor specifice operațiunilor de depozitare. În plus, traderii pot vedea în timp real date privind cantitatea, calitatea și proveniența cerealelor depozitate.

field service management romania fsm

Beneficii

Reducerea timpului necesar analizelor de laborator
Eliminarea posibilității furturilor
Reducerea cu până la 20% a energiei consumate
Automatizarea completă a zonei de recepție
Interfațarea cu o serie de dispozitive specifice acestui business
Creșterea încrederii partenerilor în modalitarea de gestiune a produselor lor cerealiere
Livrarea de situații/rapoarte la zi cu privire la starea și traseul cerealelor
Evidența clară a contractelor și a situației facturilor

Funcționalități

Oferă informații în timp real cu privire la cerealele depozitate
Permite gradarea automată a cerealelor
Centralizează și simplifică administrarea documentelor
Permite trasabilitatea completă a loturilor de cereale
Calculează perisabilitatea cerealelor în conformitate cu legile aplicabile
Asigură cântărirea automată prin interfațarea cu cântare specifice transportului rutier sau feroviar
Emite automat facturi care au la bază contractele existente
Monitorizează și trimite automat notificări cu privire la datele scadente
Permite integrarea facilă și rapidă cu aplicații de tip ERP
Permite printarea tichetelor de cântar
Înregistrează certificatele de depozitare pentru a urmări orice schimbare a proprietarului
field service management romania fsm