Platforma BENTO

Platforma BENTO

Programul Operațional de Competitivitate (COP) 2014 – 2020 – Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.

 

2B INTELLIGENT SOFT S.A. (BENTO) dezvoltă în cadrul – Programului Operațional de Competitivitate (COP) 2014 – 2020 – Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” – o plaftorma software modulară inovativă pentru transformarea digitală a companiilor și a sectorului public contribuind la tranziția de la vânzarea de servicii la vânzarea de produse software cu valoare adăugată.  Prin intermediul acesteia ne-am propus să abordăm în primul rând digitalizarea totală sau parțială a activităților, livrând funcționalități în zona de Big Data, Digitalizare, IoT, Smart City, Cyber Security și Tranzacționare Electronică.

„Construim aplicații software din domenii diverse încă din 2004. Pe parcursul istoriei noastre am interacționat și am dezvoltat aplicații în toate direcțiile funcționale, acumulând experiență atât din perspectiva noastră, a dezvoltatorilor de software, dar și din perspectiva clienților noștrii. De-a lungul timpului am înțeles dificultățile și obstacolele cu care diverse companii și autorități publice se întâlnesc și am construit sisteme software care au livrat soluții pentru gestionarea sau chiar eliminarea acestora.”

Pentru mai multe detalii cu privire la alte proiecte de succes finanțate de UE în România, accesați următorul link: www.fonduri-ue.ro  

Afis fonduri (003)

MODULE

Field Service Management (FSM)
Modulul BENTO Filed Service Management se adresează acelor organizații cu forță de muncă, distribuită pe teren care livrează servicii diverse, oferind numeroase beneficii legate de eficientizarea activității operaționale. Aplicația permite planificarea, gestionarea, urmărirea și optimizarea activității lucrătorilor din teren.
Mobile Device Management
BENTO Mobile Device Management se adresează companiilor ce dețin flote dispozitive mobile (ex. Telefoane mobile, tablete, PDA-uri, echipamente diverse), dispozitive industriale sau logistice, asigurând gestionarea și securitatea centralizată a acestora. Aplicația permite administrarea și configurarea de la distanță a activelor mobile sau fixe, împiedicând angajații să utilizeze dispozitivele altfel decât a fost prevăzut.
IoT (“Internet of Things”)
Modulul este destinat comunicației cu echipamente inteligente (ex. contoare inteligente, senzori) dar și gestionării informațiilor primite de la acestea.
Financiar
Modulul are rolul de a asigura digitizarea tuturor operațiunilor contabile și financiare din cadrul unei organizații, fiind ajustat și actualizat permanent confom legislației în vigoare din România.
HR (Human Resources)
Modulul asigură digitizarea tuturor proceselor administrative legate de gestionarea personalului din cadrul unei organizații.
Supply Chain Management
Modulul optimizează prin digitizare procesele în zona de achiziții, aprovizionare, inventar, management al furnizorilor, contractarea furnizorilor, comenzi furnizori și recepționare de marfă.
Warehouse Management System
Modulul are rolul să optimizeze activitățile asociate depozitelor și centrelor de distribuție care gestionează volume impresionante de stocuri și materiale dar și celor mai mici care doresc să fie mai agile.
Transport Management System
Modulul automatizează întreg procesul unei organizații care gestionează și livrează produse finite către clienți sau care furnizează servicii pentru acest tip de organizații.
BI, Dashboard & Analytics
Un nivel al platformei care preia date din toate modulele utilizate având la bază o infrastructură Big Data si care livrează informații utile către management, audit și către departamentele operaționale.