Bento FSM: Colectare Deșeuri și Salubritate

Bento FSM: Colectare Deșeuri și Salubritate

Automatizează-ți munca de pe teren: colectare deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și a serviciilor de vidanjare a apei uzate și pluviale!

Cu aplicația BENTO FSM de gestionare eficientă a echipelor de muncitori de pe teren, ce permite planificarea și gestionarea activităților de salubrizare și de colectare deșeuri, creșteți eficiența și profitabilitatea companiei!

Soluția BENTO FSM ajută companiile din salubritate și colectare deșeuri să administreze echipele de muncitori din teren, să planifice și să gestioneze eficient procesele de colectare a deșeurilor, să optimizeze rutele de deplasare ale acestora, să monitorizeze și să comunice în timp real cu sediul central dar și să automatizeze munca manuală de generare de documente: procese verbale, constatări, facturi, contracte, etc.

20230222_Food-Plus-truck-w-operator-CROPPED
Automatizează toate activitățile de pe teren aferente operațiunilor de colectare deșeuri și vidanjare a apelor uzate și pluviale!
10 procese pe care le poți digitaliza în industria de Colectare Deșeuri și Vidanjare ape uzate și pluviale!
  1. Primirea comenzilor pentru colectare deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări, vidanjarea apei uzate și pluviale
  2. Planificarea intervențiilor pentru colectări deșeuri și vidanjări
  3. Vizualizarea centralizată, la 360° a colectărilor și a vidanjărilor zilnice
  4. Optimizarea rutelor pentru reducerea timpilor de deplasare și a costurilor cu combustibilul
  5. Implementarea unor scenarii de execuție pentru fiecare tip de deșeuri, eliminând astfel erorile umane
  6. Completarea și tipărirea documentelor la fața locului – contracte, facturi, avize, PV-uri
  7. Rapoarte de activitate/ pontaj
  8. Gestiunea stocurilor
  9. Transmiterea și înregistrarea în timp real a informațiilor colectate de pe teren  – cantități și tip de deșeuri, tip de apă colectată informații auxiliare  etc.
  10. Coordonarea echipelor de intervenție în timp real