Bento FSM: Poștă și Curierat

Bento FSM: Poștă și Curierat

Optimizează-ți activitățile din teren de întreținere a infrastructurii de Poștă și Curierat!

Cu aplicația BENTO FSM operațiunile de instalare și mentenanță a echipamentelor din infrastructura de poștă și curierat devine mult mai eficientă!

Soluția BENTO FSM ajută companiile care livrează servicii de instalare și mentenanță a infrastructurii de poștă și curierat (easybox-uri) să automatizeze toate procesele de planificare și gestionare cât mai eficientă a activităților din teren.

filters_format(webp)
Automatizează toate activitățile de pe teren aferente activităților de instalare, service și mentenanță a infrastructurii de poștă și curierat!
10 procese pe care le poți digitaliza în industria de Poștă și Curierat
  1. Primirea comenzilor agenților poștali și ale curierilor: livrări, service și intervenții echipamente aferente
  2. Planificarea livrărilor și a intervențiilor pentru întreținerea infrastructurii de poștă și curierat
  3. Vizualizarea centralizată, la 360° a livrărilor și a deplasărilor zilnice
  4. Optimizarea rutelor pentru reducerea timpilor de deplasare și a costurilor cu combustibilul
  5. Implementarea unor scenarii de execuție pentru fiecare tip de livrare sau intervenție de întreținere a infrastructurii, eliminând astfel erorile umane
  6. Completarea și tipărirea documentelor la fața locului – avize, PV-uri, contracte etc.
  7. Rapoarte de activitate/ pontaj
  8. Gestiunea stocurilor
  9. Transmiterea și înregistrarea în timp real a informațiilor colectate de pe teren  – tip de livrări, starea infrastructurii aferentă livrărilor etc.
  10. Coordonarea echipelor de agenți poștali și curieri în timp real